Sarı NoktaHastalığıve HastaPsikolojisi

Sarı Nokta
Hastalığı
ve Hasta
Psikolojisi


Sarı nokta hastalığı (YBMD) bulunan kişilerde orta ve ağır şiddette depresyona rastlanması olağan bir durumdur. Sarı nokta hastalığı ile yaşamak hasta ve hasta yakınları için zorlu bir süreci ifade eder.

Zaman içinde yaşanan görme kayıpları ve bozuklukları hastalarda doğal olarak mutsuzluğa ve umutsuzluğa yol açabilir. En temel günlük aktiviteleri bile kendi başına yerine getirmeme durumu, başkalarına bağımlılığın ciddi olarak artmasına, sosyal ilişkilerde mutsuzluğa, yalnızlık hissinin kendini göstermesine ve özgüven kaybına yol açabilir.

Sarı nokta hastalığı depresyon için önemli bir risk faktörüdür ve mutlaka profesyonel yardım alınmasını gerektirir. Süreç nereden bakılırsa bakılsın hasta ve hasta yakınları için hiç de kolay değildir. Hastaların bu trajik duruma adapte olabilmesinin kolay olmadığı göz önüne alınırsa depresyonun nedenleri daha iyi anlaşılır.
Sarı nokta hastalığı kişileri yaşlılıklarını daha fazla düşünmeye zorladığı gibi duygusal ve psikolojik açılardan yıpratıcı etkiler bırakabilir.
Bugüne kadar göz ardı edilen bir konu olan sarı nokta hastalığı ve depresyon ilişkisi artık dünyanın çok daha odaklandığı ve ilgi gösterdiği bir konu haline gelmiştir.
Tedavi yaklaşımlarında amaç hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini iyileştirmektir.
Kronik ve ilerleyen bir hastalık olarak sarı nokta hastalığı kişiler için geçici bir zorluk veya travma olmadığı ve hayatlarının geri kalan bölümlerinde yaşayacakları zorlu bir süreci ifade ettiği için psikoterapinin bu kronik hastalıkla yaşam sürecinde önemli bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.