Nasıl TedaviEdilir?

Nasıl Tedavi
Edilir?


Güncel tedavilerle kronik, ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir hastalık olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna (YBMD) bağlı görme kaybının engellenmesi ve hatta görmenin artırılması mümkündür. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi YBMD'de de erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir.
YBMD hastalığının tedavisini göz hastalıkları konusunda uzman doktorlar gerçekleştirmektedir.

 

Tedavileri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür:
Göz içi ilaç uygulaması: Damarlanma oluşumunu durdurmak veya engellemek amacı ile kullanılan anti-VEGF antikorların göz içine enjekte edilmesi sürecini ifade eder. Sadece göz hastalıkları uzmanları tarafından uygulanması gereken bir tedavidir. Son yıllarda geliştirilen bu tedaviyle YBMD'ye bağlı görme kaybının engellenmesi, görmenin iyileştirilmesi ve iyileşmenin korunması mümkün olmuştur.

Fotodinamik tedavi: Bu tedavinin amacı yeni damarların tıkanmasını önlemek ve buna ek olarak retinadaki kan sızıntısının durdurulmasını sağlamaktır.

Destek tedavileri: Görme fonksiyonunun korunmasında beslenmenin önemli bir faktör olduğu dikkate alınırsa, gıda takviyeleri olarak alınabilecek vitamin, mineral ve antioksidanlar mevcut tedavilere destek anlamında bir işlev üstlenirler.

Sarı Nokta Hastalığı Nerede Tedavi Edilir?
YBMD hastalığının tedavisi üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında göz hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Göz hastalıkları uzmanları hem erişkin hem de çocuklarda birçok göz hastalığını tedavi eden özel bir uzman topluluğudur. Sayıları genel oftalmologlara göre oldukça azdır. Üçüncü basamak tedavi merkezlerinde, özel hastanelerde, göz hastaneleri ve muayenehanelerde görev yaparlar. Genel oftalmologların sarı nokta hastalığı şüphesiyle sevk ettiği hastaların, ileri tetkiklerini yapıp tedaviye başlarlar.
Üçüncü basamak sağlık kurumları, büyük şehirlerde birinci ve ikinci basamak resmi ve özel sağlık kurumlarından sevkle hasta kabul eden merkezlerdir. Bu kurumlarda sarı nokta hastalığının teşhis ve tedavisi için gerekli teknik donanım bulunur.

Bu merkezler aşağıda sıralanmıştır:

  • Eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Üniversite hastaneleri ve bağlı poliklinikler
  • Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi (GATA) ile eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Vakıflara ait eğitim ve araştırma hastaneleri

(*) Sarı nokta hastalığının tedavisi göz hastalıkları uzmanlarının bulunduğu kurumlarda yapılmaktadır. Yaş tip sarı nokta tedavisi için kullanılan göz içi ilaç uygulamaları ve fotodinamik tedavilerin ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesi ancak üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki göz hastalıkları uzmanları tarafından hazırlanacak raporla mümkündür.

Retina merkezleri için tıklayınız.

Sarı Nokta Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?
Sarı nokta hastalığının gelişmiş ülkelerde görme kaybının başlıca sebebi olduğu unutulmamalıdır. Erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir.
Hastalığın ilerleyici, geri dönüşümsüz ve kronik bir seyri olduğu göz önüne alınırsa, tedavi edilmediği takdirde hastanın ileri seviyede görme kaybı yaşama olasılığının oldukça yüksek olacağı açıktır. Son yıllarda geliştirilen tedavilerle YBMD’ye bağlı görme kaybının engellenmesi, görmenin iyileştirilmesi ve iyileşmenin korunması mümkün olmuştur.

Yaş tip sarı nokta hastalığı ve kuru tip sarı nokta hastalığı kronik hastalıklardır ve sürekli tedavi gerektirir. Bu nedenle tedaviye devam etmeniz çok önemlidir.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.