Glokom Nedirve BelirtileriNelerdir?

Glokom Nedir
ve Belirtileri
Nelerdir?

  • 94992

Glokom, göz sinirinde ilerleyici hasara yol açan bir grup göz hastalığına verilen isimdir.

"Göz Tansiyonu" olarak da bilinen glokomda, göz içi basıncının uzun süre yüksek olması nedeniyle görme siniri zarar görür. Görme siniri gözün arkasından çıkarak beyne gider ve bilgilerin gözden beyine taşınmasında rol oynar.
Glokom, yavaş ilerleyen ve geri dönüşü olmayan görme siniri hasarına ve sonuç olarak görme kaybına yol açarak körlüğe neden olabilir.

Glokom için tam bir tedavi yoktur ve görme kaybını geri getirmek mümkün değildir; yine de erken tanı ve doğru tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve geciktirilebilir.

Glokom

GÖZ İÇİ BASINCI - GİB (GÖZ TANSİYONU)

Glokomda değiştirilebilir tek risk faktörü yüksek GİB olduğundan, hastalar sıklıkla hangi aralıkta göz içi basıncının normal kabul edildiğini bilmek isterler. Ne yazık ki "normal" değer kişiden kişiye değişir ve bir kişi için normal olan değer bir diğeri için yüksek olabilir. Hatta normal GİB değerine sahip kimselerde bile glokom gelişebilir.

Bir birey için normal kabul edilebilen değerler, görme sinirine zarar vermeden tolere edilebilen düzeylerdir.

Bu nedenle hastalığın tanı ve tedavisi için dilate (damla ile göz bebeğinin büyütüldüğü) gözlerde düzenli ve kapsamlı muayene şarttır.

Glokom


GİB > 22 mmHg = DAHA YÜKSEK RİSK
GİB artışı glokom gelişimi için bir risk faktörü olabilir.


GLOKOM TİPLERİ

İki ana glokom tipi vardır: primer açık açılı glokom ve kapalı açılı glokom.
Primer açık açılı glokom en yaygın glokom türüdür ve olguların neredeyse %90’ından sorumludur.

AÇIK AÇILI GLOKOM

Geniş açılı glokom olarak da bilinen açık açılı glokom, gözün ön bölümündeki sıvı akımının çok yavaşlaması ve buna bağlı olarak göz içi basıncının (GİB) artmasından kaynaklanır. Açık açılı glokom sıklıkla herhangi bir belirti vermez, bu nedenle belirtiler genellikle hastalık ileri bir evreye ulaşana kadar saptanamaz.

Glokom

Glokom Belirtiler:

  • Hastalar görme fonksiyonlarının %40’ını kaybedene kadar görmeyle ilgili herhangi bir sorun fark etmeyebilir.
  • Hastalık ilerlediğinde, periferik görme (görme alanının yanlarında görme) tünel görme ya da göz noktaları gibi yakınmalar başlayabilmektedir.

Glokom

KAPALI AÇILI GLOKOM

Akut ya da dar açılı glokom olarak da bilinen kapalı açılı glokom, iris ve kornea arasındaki açının normale göre daha dar olması nedeniyle göz sıvısının drenajının güçleşmesi ve göz basıncında ani artış olmasından kaynaklanır. Kapalı açılı glokom, hipermetroplarda daha yaygındır.

Belirtiler;

  • Baş ağrısı
  • Göz ağrısı
  • Bulantı
  • Gece ışıkların etrafında halelerin oluşumu
  • Bulanık görme

Glokom

Bu tür belirtilerin görülmesi, acil bir duruma işaret eder ve bu kişilerin vakit geçirmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurması gerekir.

Diğer glokom tipleri arasında normal basınçlı glokom, doğumsal kökenli glokom, sekonder glokom, pigmenter glokom, psödoeksfoliyatif glokom, travmadan kaynaklanan glokom, neovasküler glokom ve irido-korneal endotelyal sendrom bulunur.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.