Nasıl TanıKonur?

Nasıl Tanı
Konur?


RVT  tanısı bir retina uzmanı tarafından konur. Vakit geçirilmeden bir retina uzmanına başvurularak tanı konulması ve tedaviye başlanması görme kaybını en aza indirmek açısından önemlidir. Hastanın öyküsü ve belirtilerinin yanı sıra, tanı koymak için Retina anjiyografisi ve OKT (Optik Koherens Tomografi) testleri yapılır. Bu testlerle makula ödemi (görme merkezinde sıvı birikmesi) saptanırsa nasıl bir tedavi uygulanacağına karar verilir.                                        
Ayrıca, RVT kaynağını belirlemek için, göz testlerinin yanı sıra kan basıncının ölçülmesi, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin kontrol edilmesi gerekir. 
Hasta 40 yaşından gençse, kanı pıhtılaşma bozuklukları açısından da kontrol edilmelidir.
 

05.01.2016