Retinal VenTıkanıklığıNedir?

Retinal Ven
Tıkanıklığı
Nedir?

  • 18932

Retinal ven tıkanıklığı, çoğunlukla ileri yaşlarda görülen ve diyabetik retinopatiden sonra en sık rastlanan retinal damar hastalığıdır ve görme kaybının önemli bir nedenidir. Retinal ven tıkanıklığı, kanı retinanın (görmeye yarayan sinir hücrelerinin bulunduğu tabaka) dışına taşıyan damarların tıkanması şeklinde tanımlanır. Tıkanıklık sonucu damardan sıvı sızıntısı olur ve bu sıvı retinada birikir. Retinal ven tıkanıklığından kaynaklanan maküler ödem yani makulada sıvı birikimi ve yeni damar gelişimi hastalığın en sık görülen komplikasyonlarıdır ve ciddi görme kaybına yol açabilirler.

RVO, tıkanıklığın geliştiği bölgeye göre dal retinal ven tıkanıklığı (DRVT) ve santral retinal ven tıkanıklığı (SRVT) olarak sınıflandırılır. Santral retinal ven tıkanıklığında retinanın daha geniş bir bölümü etkilenirken dal retinal ven tıkanıklığında tıkanan ilgili damarın bulunduğu yerdeki daha küçük bir bölümde bulgular görülür. 

Santral Ven Tıkanıklığının (SRVT) iki tipi vardır:
İskemik olmayan SRVT: Daha sıklıkla görülen; ancak çok ciddi sonuçlara yol açmayan bir tıkanıklık tipidir.

İskemik SRVT: Ciddi komplikasyonlara, görme kaybına ve hatta gözün kaybına yol açabilen bir tıkanıklık tipidir.

Dal retinal ven tıkanıklığı (DRVT), ateroskleroz nedeniyle kalınlaşmış ve birbirinin üzerinde çaprazlanan venlerde daha çok görülür. Ven tıkandığında, o venin beslediği bölgeye oksijen ve besin maddeleri ulaşamayacağından, gözde o bölgedeki sinir hücreleri ölebilir.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.