Nasıl Tanı
Konur?


DMÖ tanı ve tedavisi retina uzmanları tarafından yapılmaktadır. Tanı koymak için aşağıdakileri kapsayan göz muayenesi yapılır.
1. Görme keskinliği testi: Görme panosu kullanılarak, çeşitli mesafelerden hastanın ne kadar net görebildiği ölçülür.
2. Göz dibi muayenesi: Göze damlatılan damlalarla göz bebeği büyütülerek gözün arka kısmında bulunan retina tabakası incelenir. Diyabetik maküler ödemin belirtileri bu tabakada gözlendiğinden tanı koymada önemli bir muayenedir.
3. Tonometri: Bu cihazla göz içi basıncı ölçülür.
 

Retina tabakası aşağıdaki belirtiler açısından kontrol edilir:

- Kan damarlarında sızıntı
- Retinada şişme (maküler ödem)
- Retinada soluk renkli yağ birikimleri
- Sinir dokusu harabiyeti
- Kan damarlarında değişiklikler 

Bu muayeneler sonucu maküler ödem şüphesi varsa, fluoresein anjiyografi çekilmesi önerilir. Bu testte, göze enjekte edilen özel bir renkli madde ile retinadaki damarlar incelenir ve tedavi gerekip gerekmediği saptanır.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.